Hàng Chiều về

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Sơn La là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Sơn La gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là trung tâm kinh tế của miền Bắc, Hà Nội là vùng đất tập trung nhiều nhất nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Hà Nội gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Hưng Yên là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Hưng Yên gặp phải bao nhiêu năm nay.