Hàng Chiều về

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Lào Cai là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Lào Cai gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là trung tâm kinh tế của miền Bắc, Hà Nội là vùng đất tập trung nhiều nhất nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Hà Nội gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Hưng Yên là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Hưng Yên gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Phú Thọ là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Phú Thọ gặp phải bao nhiêu năm nay.

Thư Mời Đăng Ký Đối Tác Netloading Kính gửi: Các Quý Doanh nghiệp và Cá nhân kinh doanh vận tải, Lời đầu tiên, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vận tải ...

Tháng 10/2015, dự án NetLoading đã xuất sắc vượt qua những ý tưởng kinh doanh độc đáo, mới mẻ và giành giải nhất cuộc thi ''Con đường doanh nhân''. Đây cũng là dự án duy nhất của sinh viên đạt giải ngay cả khi sản phẩm chưa hoàn thiện.