Cách viết mẫu phiếu xuất kho cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  25-02-19

Phiếu xuất kho là một trong những công cụ không thể thiếu để theo dõi chặt chẽ vật tư, công cụ, hàng hóa của công ty. Thế nào là một mẫu phiếu xuất kho hợp lệ và khoa học? Đọc bài viết này để biết thêm chi tiết nhé!

Là một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa hay đại lý bán buôn, chắc chắn, bạn sẽ phải cần đến phiếu xuất kho để quản lý hàng hóa chặt chẽ. Việc sử dụng phiếu xuất kho sẽ giúp quản lý hàng hóa, vật tư, các công cụ một cách dễ dàng và khoa học. Hơn nữa, phiếu xuất kho sẽ tránh được tình trạng thất thoát hàng hóa, xuất hàng không đúng mục đích.

Cùng NetLoading tìm hiểu về cách viết và cách sử dụng phiếu xuất kho để áp dụng vào công ty của bạn nhé!

 

1. Phiếu xuất kho là gì? Phiếu xuất kho được dùng để làm gì?

Phiếu xuất kho là chứng từ kế toán, được quy định theo thông tư 200 và 133 của Bộ tài chính.

Trên đó có các thông tin về tên hàng hóa, số phiếu xuất kho cũng như ngày, tháng, năm lập phiếu xuất kho. Từ đó bạn biết và quản lý được đơn vị, bộ phận hay người liên quan.

 

Phiếu xuất kho để làm gì

Khi nào cần dùng phiếu xuất kho?

Bạn nghĩ rằng chỉ những doanh nghiệp lớn mới phải dùng đến những giấy tờ này?

Không chỉ vậy đâu, mọi doanh nghiệp có hoạt động xuất hàng hóa, vật tư, nguyên liệu đều cần đến phiếu xuất kho.

Mục đích sử dụng mẫu phiếu xuất kho:

 • Theo dõi, kiểm tra đơn hàng cho bộ phận vận chuyển.

 • Dùng cho việc theo dõi quản lý một cách chặt chẽ số lượng vật tư. Đây sẽ là căn cứ khi hạch toán chi phí, kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư của doanh nghiệp, công ty.

2. Nội dung chính của phiếu xuất kho

Như các biên bản trong vận tải hàng hoá khác, phiếu xuất kho phải có rất nhiều mẫu,, tuy nhiên phải đảm bảo được những nội dung chính sau mới là phiếu xuất kho hợp lệ:

 • Họ và tên, thông tin người nhận hàng

 • Địa điểm xuất kho

 • Tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền (nếu có)

 • Chữ ký của người lập phiếu, thủ kho, kế toán trưởng.

Bây giờ hãy tham khảo mẫu phiếu xuất kho trong phần sau nhé!

 

3. Mẫu phiếu xuất kho

 

 

 

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ............................

Mẫu số 02 - VT

      (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

                

Ngày....tháng....năm......

Số: ...............................

Nợ .............................

Có .............................

- Họ và tên người nhận hàng: .................................. Địa chỉ (bộ phận): ...................

- Lý do xuất kho: ........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ........................ Địa điểm .....................................................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ......................................................................................

 

 

 

 

                     Ngày....tháng.....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)


4. Cách viết mẫu xuất kho

Ghi các thông tin cần thiết trên phiếu xuất kho:Tên đơn vị, ngày, tháng , năm, họ tên, địa chỉ người nhận hàng và lý do xuất kho.

 • Cột STT ( Cột A): ghi số thứ tự hàng hóa cần xuất kho.

 • Cột tên, nhãn hiệu, sản phẩm, hàng hóa ( Cột B): ghi tên loại mặt hàng, sản phẩm cần xuất kho.

 • Cột Mã số (Cột C): ghi mã của hàng hóa ( nếu có)

 • Cột đơn vị ( Cột D): ghi đơn vị của hàng hóa: cái, con, chiếc, gói, thùng, bao...

 • Cột số lượng: ghi số lượng hàng hóa cần xuất kho theo đơn vị. Gồm có yêu cầu(1) và thực xuất (2).

 • Cột đơn giá (Cột 3): ghi giá thành của sản phẩm cần xuất ( giá chưa có thuế).

 • Cột thành tiền (Cột 4): Bằng số lượng nhân đơn giá.

Tổng số tiền: cộng tổng số tiền hàng hóa cần xuất kho sau đó ghi bằng chữ

Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu. Sau đó, lưu thành 3 liên:

 • Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

 • Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

 • Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

 

Trên đây là toàn bộ các thông tin mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần biết về phiếu xuất kho.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

✦Tải App Chủ hàng NetLoading

✦Gửi yêu cầu chở hàng tại Website NetLoading http://netloading.com

✦Hotline: 0966671880

Fanpage NetLoading