Cách viết biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô

  13-06-19

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe được dùng để làm gì và viết như thế nào? Cùng tìm hiểu cách viết của loại giấy tờ này nhé!

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô là một trong những chứng từ vận tải phổ biến được nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng rộng rãi.

Vậy cách viết biên bản thanh lý hợp đồng này thế nào? Có cần tuân theo những quy định bắt buộc nào không?

Cùng NetLoading tìm hiểu trong bài viết này nhé!

 

Biên bản thanh lý hợp đồng

 

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô dùng để làm gì?

Sau khi đã hoàn thành một giao dịch nào, hai bên thường thực hiện tạo một văn bản xác nhận đã hoàn tất những điều khoản, nghĩa vụ, quyền lợi được ghi trong hợp đồng đã được ký kết trước đó. Biên bản thanh lý hợp đồng chính thức xác nhận hai bên không còn ràng buộc gì với nhau nữa.

Tương tự, biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô được ký kết sau khi bên thuê và cho thuê đã hoàn tất việc cho thuê xe. Mọi văn bản, hợp đồng ký kết trước đó sẽ không còn giá trị kể từ khi biên bản thanh lý hợp đồng ô tô được xác nhận.   

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô thực chất chỉ là một thủ tục cần thiết để kết thúc hợp đồng khi hai bên đã hoàn thành mọi điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu hai bên vẫn còn những công việc tồn đọng, chưa giải quyết hết thì không thể gọi là biên bản thanh lý hợp đồng mà chỉ là một thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Vậy biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô được viết như thế nào? Cùng tìm hiểu ở phần sau nhé!

 

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô

Một biên bản thanh lý hợp đồng cần có những nội dung sau đây:

  • Thông tin đại diện của cả bên thuê và bên cho thuê ô tô

  • Thông tin về xe đã thuê, biển kiểm soát

  • Số tiền đã thanh toán

  • Chữ ký của 2 bên

Tham khảo Mẫu Thanh lý Hợp đồng Thuê xe Ô tô dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

...................., ngày......tháng........năm........

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số .............................tại .........................Chúng tôi gồm:

 

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:.........................................................

Đại diện là Ông/Bà ................................................Chức vụ:.............................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Điện thoại: ......................................Fax:...........................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................................

Số tài khoản: ..................................Tại Ngân hàng:..........................................................

 

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:.............................................

Đại diện là Ông/Bà:...............................................Chức vụ:...............................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:...........................................................................

Mã số thuế:........................................................................................................................

Số tài khoản:.................................... Tại Ngân hàng:........................................................

 

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

Thanh lý hợp đồng thuê xe:..............................................................................................

Biển kiểm soát:..................................................................................................................

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:.................................................................................

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:..............................................

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

                                                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B  

 

 

 

Trên đây là cách viết biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô. Còn rất nhiều giấy tờ cần thiết khác trong vận tải.

>> Tham khảo thêm:  8 biên bản phổ biến trong hoạt động giao vận hàng hóa

 

Thuê xe ô tô tải đầy đủ hợp đồng, giấy tờ rẻ đến 30% tại NetLoading

Bạn cần thuê xe ở đơn vị vận chuyển uy tín, đầy đủ hợp đồng và đảm bảo an toàn hàng hoá?

Chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa, cách thuê xe tiết kiệm, tiện lợi và đặc biệt đầy đủ hợp đồng đang ở ngay trước mặt bạn.

Chỉ cần gửi yêu cầu vận chuyển hàng hoá còn lại mọi thủ tục, giấy ờ đã có NetLoading lo.

TẢI APP CHỦ HÀNG hoặc gửi yêu cầu về Website http://netloading.com

 


← Các loại chứng từ vận chuyển phổ biến

→ Xem thêm: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa